YU
─ Te frământă ceva de te uiţi în gol? intră Yu în vorbă cu acel necunoscut.